รู้ลึก พิษภัยของควันบุหรี่ต่อผู้อื่น (Passive Smoking)

รู้จักรู้ลึก พิษภัยของควันบุหรี่ต่อผู้อื่น (Passive Smoking)

พิษภัยของควันบุหรี่ต่อผู้อื่น (Passive Smoking)
ก่อนอื่นเราขอบอกว่า ควันบุหรี่ มี 2 ชนิด นั่นก็คือ

1.ควันที่เกิดจากตัวบุหรี่ (Mainstream) และอันดับที่สองคือ
2.ควันที่เกิดจากการเผาไหม้ (Side-stream)

ควันที่เกิดจากตัวบุหรี่ เป็นควันที่ ผู้สูบบุหรี่ สูบจากมวนบุหรี่โดยตรง ควันเหล่านี้จะกรองด้วยตัวยาสูบในบุหรี่ชั้นหนึ่ง ก่อนที่จะถูกสูดหายใจเข้าไปในปอด และขณะที่ ควันจากการเผาไหม้ ที่ปลายบุหรี่ และควันลอยไปในอากาศ โดยไม่ผ่านการกรอง จะมี สารเคมีที่เป็นพิษ ที่เกิดจากการเผาไหม้มากกว่า ควันที่เกิดจากตัวบุหรี่ โดยเฉพาะ สารก่อมะเร็ง คือ สารไนโตรซามีน พบมากว่าถึง 50 เท่า จากการศึกษาพบว่า ผู้ไม่สูบบุหรี่ที่อยู่ในห้อง ซึ่งมีควันบุหรี่เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จะหายใจเอาสารไนโตรซามีน เข้าสู่ร่างกายด้วยปริมาณเท่ากับ การสูบบุหรี่ที่ก้นกรอง ถึง 15 มวน ดังนั้น ผู้ไม่สูบบุหรี่จึงได้รับอันตรายมากกว่า โดยเฉพาะผู้ที่ต้องสัมผัสควันบุหรี่ เป็นเวลานานๆ

ตรงจุดนี้เราจะเห็นได้ว่า เด็กๆ และสมาชิกทุกคนในครอบครัว และรวมถึงผู้ร่วมงาน จะเป็นผู้ได้รับสารพิษโดยตรงอย่างเลี่ยงไม่ได้ โดยหายใจเอาควันบุหรี่ ชนิดที่เป็น ควันจากการเผาไหม้ เด็กที่พ่อแม่สูบบุหรี่ พบว่า มีการอักเสบของหลอดลมในปอด ปอดบวม หูชั้นกลางอักเสบ และเป็นหืดมากกว่า ในสตรีมีครรภ์ที่สูบบุหรี่ อาจทำให้ทารกมีน้ำหนักน้อยกว่าปกติ คลอดก่อนกำหนด และแท้งได้ ทั้งนี้เป็นผลมาจากการ สะสมควันบุหรี่ทางอ้อม ส่วนผู้ที่ทำงานร่วมกับผู้สูบบุหรี่ ที่มีการทำลายของปอด ที่ตรวจพบได้เช่นกัน

สำหรับอัตราการเกิด มะเร็งปอด พบสูงมากในผู้ไม่สูบบุหรี่ ที่อยู่ร่วมกับผู้สูบบุหรี่จัด ข้อมูลบอกไว้ว่า ทั้งนี้หนึ่งในสามของผู้ไม่สูบบุหรี่ ที่เป็นมะเร็งปอด พบว่า อาศัยอยู่ร่วมกับผู้ที่สูบบุหรี่ ผู้หญิงที่ไม่สูบบุหรี่ แต่สามีสูบบุหรี่ จะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากกว่าผู้หญิง ที่สามีและลูกไม่สูบบุหรี่ถึง 2 เท่า นอกจากนี้ผู้หญิงเหล่านี้ ยังเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจมากกว่า ถึง 3 เท่า และเสียชีวิตเร็วกว่า

เห็นข้อมูลกันขนาดนี้แล้ว การลดและเลิกสูบบุหรี่นอกจากช่วยตัวเราแล้ว ยังช่วยคนรอบข้างด้วย

เครดิตข้อมูลจาก กรมอนามัย

.
Your Life, You Change
.
Message us