รู้ไหมทำไมจึงเริ่มสูบบุหรี่?

รู้ไหมทำไมจึงเริ่มสูบบุหรี่?

ความอยากรู้อยากลอง
เด็กวัยรุ่นเป็นวันที่มีธรรมชาติอยากรู้อยากลอง การสำรวจในอังกฤษ ร้อยละ 29 ของวัยรุ่น ได้ทดลองสูบบุหรี่ ตั้งอต่อายุน้อยกว่า 11 ปี ในประเทศไทย จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า เด็กอายุ 11-14 ปี สูบบุหรี่เป็นประจำ ร้อยละ 0.2 และในกลุ่มอายุ 15-19 ปี ร้อยละ 9.5 จากการศึกษานักเรียนหญิงในกรุงเทพมหานคร ปี 2541 พบว่า สูบบุหรี่ประมาณร้อยละ 3.7-5.9

1.พ่อแม่เป็นตัวอย่าง
พ่อแม่ที่ติดบุหรี่ ลูกๆ ก็มักอยากสูบบุหรี่ด้วย เพราะเห็นตัวอย่างจากพ่อและแม่ ในการใช้บุหรี่ เพื่อลดความตึงเครียด และผ่อนคลายในการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ

2.การควบคุมน้ำหนัก
วัยรุ่นหญิงจำนวนไม่น้อย ที่ใช้การสูบบุหรี่เพื่อการควบคุมน้ำหนักตัว ในวัยนี้ ทั้งภาพพจน์ และความสวยงาม มีผลอย่างมากต่อตัววัยรุ่นเอง

3.ความสนุก ความเพลิดเพลิน
หลายคนมักจะบอกว่า เหนือสิ่งอื่นใด พวกเขาสูบบุหรี่เพื่อความเพลิดเพลิน แม้ว่าสิ่งที่ว่าเพลิดเพลินนั้น จะเป็นเพียงการผ่อนคลายชั่วคราว

4.การโฆษณาบุหรี่
เด็กวัยรุ่นจำนวนไม่น้อย ที่ติดกับดักของการโฆษณาบุหรี่ เนื่องจากต้องการต่อต้านคำสอนของผู้ใหญ่ประเภท “ทำในสิ่งที่บอก แต่อย่าทำตามอย่างสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำ” การต่อต้านอำนาจของผู้ใหญ่ในช่วงเวลา ของพัฒนาการของวัยรุ่น ทำให้เกิดความสับสนยุ่งยาก ในการปรับตัว บางคนนำไปเชื่อมโยงกับโฆษณาบุหรี่ บางคนใช้ข้ออ้างเรื่องของความเบื่อหน่าย เป็นเหตุผลในการสูบบุหรี่

เด็กวัยรุ่นที่ตกในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก มักใช้การสูบบุหรี่ เป็น “ทางออก” สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดน่าจะได้แก่ การสูบบุหรี่ตามเพื่อนในกลุ่ม ร่วมกับความอยากรู้ อยากลอง การสูบบุหรี่ยังถือเป็นตัวช่วยให้การเข้ากลุ่ม เป็นไปได้อย่างลื่นไหล หรือลดความแตกต่าง ในคนที่เริ่มสูบบุหรี่ เมื่ออายุมากขึ้น มักจะเกิดจากอิทธิพลของโฆษณาว่า บุหรี่ทำให้ “ดูดี” เป็นต้น

Message us