บุหรี่ กับ โรคเบาหวาน ที่นักสูบต้องรู้!

โรคเบาหวาน กับ ควันบุหรี่

บุหรี่ กับ โรคเบาหวาน เป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันจนคุณคาดไม่ถึงแน่นอน ควันจากบุหรี่ และการสูบบุหรี่ยังมีผลให้ระบบฮอร์โมนต่างๆในร่างกายทำงานผิดปกติ จึงมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดและอื่นๆอีกแทบทุกระบบในร่างกาย

บุหรี่ กับ โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน เกิดจากอะไร?

โรคเบาหวาน เกิดจากร่างกาย มี ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินกว่าปกติ อย่างต่อเนื่อง และ เรื้อรัง โดยเกิดจากความผิดปกติของ ตับอ่อน Pancreas ซึ่งทำให้ ไต ของเราดูดกลับน้ำตาลได้ไม่หมด โดยปกติแล้ว ไต ของเราจะมีหน้าที่ดูดกลับน้ำตาลจากสารที่ถูกกรอง จากหน่วยไตไปใช้ และตรงนี้ส่งผลให้มีน้ำตาลรั่วออกมากับปัสสาวะ จึงเป็นที่มาของคำว่า “โรคเบาหวาน”

อาการของโรคเบาหวาน

ในระยะแรกๆ อาการของผู้ที่เริ่มจะมีภาวะเสี่ยงเป็น โรคเบาหวาน จะมีอาการดังนี้, ปัสสาวะบ่อย โดยเฉพาะต้องตื่นมาปัสสาวะตอนกลางคืน, หิวน้ำบ่อย, หิวบ่อย รับประทานจุ แต่น้ำหนักลด, ผิวแห้ง, เป็นแผลแล้วหายยาก, ตาพร่ามัว
มีอาการชา บริเวณปลายมือ ปลายเท้า และเริ่มมีอาการ หย่อนสมรรถภาพทางเพศ

อาการของโรคเบาหวาน

บุหรี่ กับ โรคเบาหวาน เกี่ยวกันตรงไหน?

คนสูบบุหรี่ที่ไม่เป็นโรคเบาหวาน หรือไม่มีกรรมพันธุ์เป็นโรคเบาหวาน คนสูบบุหรี่ สามารถเป็นโรคเบาหวาน โอกาสมากกว่าคนปกติ เพราะ Nicotine นิโคติน ในบุหรี่ ออกฤทธิ์ทำให้ เส้นเลือดตีบ เสี่ยงเป็นโรคหัวใจ เจ็บหน้าอก ไตวาย หลอดเลือดเสีย ทั้งตัว รวมทั้งหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงตับอ่อน ตรงจุดนี้จึงมีส่วนสนับสนุนทำให้เป็น เบาหวาน ได้ครับ

คนที่สูบบุหรี่สามารถเป็นโรคเบาหวานได้ไหม?

ผู้สูบบุหรี่มีโอกาสเป็น โรคเบาหวานมากกว่าคนปกติ 30-40 % เพราะสารพิษต่างๆในบุหรี่ เข้าไปทำลายหลายๆส่วนของอวัยวะภายใน ซึ่ง ตับอ่อน Pancreas ซึ่งทำให้เกิดความผิดปกติของของโฮโมนในร่างกายจากสารพิษในบุหรี่ ทำให้การผลิต Insulin อินซูลิน ผิดปกติ อย่างที่เรารู้กันว่า Insulin อินซูลิน เป็นตัวควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกาย ซึ่ง Insulin อินซูลิน จะทำหน้าควบคุมแจกจ่ายไปตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย ตับอ่อนผลิต อินซูลิน ได้น้อยลง ทำให้การควบคุมน้ำตาลทำงานผิดปกติ

ตับอ่อนผลิต อินซูลิน ได้น้อยลง

การสูบบุหรี่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นจริงไหม?

ผู้ป่วยเบาหวานที่สูบบุหรี่ต่อเนื่องและเลิกสูบบุหรี่แล้ว มีความจำเป็นในการควบคุมระดับ น้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติอย่างต่อเนื่อง และผู้ป่วยเบาหวานที่สูบบุหรี่ต่อเนื่องควรได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเฉพาะการส่งเสริมให้เลิกบุหรี่ควบคู่กับการควบคุมอาหาร การกิจกรรมกายและการออกกำลังกาย เป็นต้น

ผู้สูบบุหรี่มีโอกาสเป็น โรคเบาหวานมากกว่าคนปกติ

ระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่สูบบุหรี่ต่อเนื่อง

ระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่สูบบุหรี่ต่อเนื่อง
ปกติการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดจะมีเกณฑ์วัดดังนี้
น้อยกว่า 5.6 mmol/L ปกติ
5.6-6.9 mmol/L มีความเสี่ยงเป็นเบาหวาน
มากกว่า 7 mmol/L เป็นโรคเบาหวาน

ผู้ป่วยโรคเบาหวานกับการสูบบุหรี่

ผู้ป่วยเบาหวานสูบบุหรี่ ไตเสื่อมไวขึ้นนะ!! เราต่างรู้กันดีว่าปัญหาของ โรคเบาหวาน คือ น้ำตาลในเลือดสูง จึงทำให้มีภาวะ เลือดหนืด แต่หากผู้ป่วยเบาหวานสูบบุหรี่ด้วยจะเร่งให้ไตเสื่อมไวขึ้นหลายเท่า

งานวิจัยพบว่าการที่ผู้ป่วยเบาหวานนั้น หากไม่เลิกบุหรี่ ยังเพิ่มความเสี่ยงในการถูกตัดอวัยวะที่เป็นแผลเรื้อรังมากขึ้นอีกด้วย…เพราะสารเคมีในบุหรี่ไปทำให้เกิดปัญหาการไหลเวียนมากขึ้นกว่าเดิม และแผลหายช้ากว่าเดิม

นิโคตินในบุหรี่ปกติ และ บุหรี่ไฟฟ้า

Nicotine นิโคติน ในบุหรี่ และใน บุหรี่ไฟฟ้า เมื่อออกฤทธิ์จะทำให้ กัวใจทำงานไวขึ้น ทำให้เส้นเลือดตีบ เสี่ยงเป็นโรคหัวใจ เจ็บหน้าอก ไตวาย หลอดเลือดเสีย ทั้งตัว รวมทั้งหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงตับอ่อน ตรงจุดนี้จึงมีส่วนสนับสนุนทำให้เป็น เบาหวาน

เราต่างรู้กันดีว่าปัญหาของ โรคเบาหวาน คือ น้ำตาลในเลือดสูง จึงทำให้มีภาวะ เลือดหนืด แต่หากผู้ป่วยเบาหวานสูบบุหรี่ด้วยจะเร่งให้ไตเสื่อมไวขึ้นหลายเท่า เพราะสารเคมีในบุหรี่นั้นมีผลทำให้ร่างกายลดการสร้าง HDL Cholesterol ซึ่งเป็นไขมันที่ดีที่ช่วยลดการเกิดโรคหลอดเลือดตีบ แตก ตัน…เมื่อหลอดเลือดตีบ ตันก็จะไหลเวียนไปที่ไตได้น้อยลง

การสูบบุหรี่ยังไปเพิ่มระดับ LDL Cholesterol ซึ่งเป็นไขมันไม่ดี จึงเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเกิดโรคหลอดเลือดตีบ แตก ตันมากขึ้น ไขมันไม่ดีมีเพิ่มการไหลเวียนไปที่ไตก็ลดลงอีกเช่นกัน แถมยังไปทำให้ Carbon Monoxide เพิ่มขึ้นและแย่งจับกับ ออกซิเจนในเลือด ทำให้หลอดเลือดได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอผนังหลอดเลือด จึงได้รับอันตราย เกิดการเปราะและแตกง่ายขึ้น

จึงยิ่งไปทำให้เลือดในร่างกายหนืดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม…จนเกิดลิ่มเลือดได้ง่าย หลอดเลือดจึงตีบง่าย อวัยวะภายในก็จะมีเลือดไหลเวียนได้น้อยลงไปอีก

สรุป คนที่สูบบุหรี่สามารถเป็นโรคเบาหวานได้

สามารถอ่านข้อมูลเนื้อหาอื่นๆของ วิธีเลิกบุหรี่ ได้ตามลิงค์
ข้อมูลอ้างอิงเรื่องโรคเบาหวานและการเลิกบุหรี่จาก เว็บไซต์พบแพทย์

Message us